Kdo je ověřený prodejce?

1. Ověřený prodejce doloží, že vede obchodní činnost. Např. kopií výpisu z živnostenského rejstříku.

2. Ověřený prodejce dodržuje etický kodex tzn:

  1. Poskytuje záruku na odzkoušení dílu. 
  2. Reaguje na všechny zprávy od zákazníků.
  3. Případné reklamace se zákazníkem řeší lidským přístupem .

3. Ověřený prodejce plní své závazky vůči společnosti Profaro s.r.o.